Kogemusnõustamine

Kogemusnõustamisel pakub inimene, kes on isikliku taastumisloo järel läbinud riiklikult tunnustatud kogemusnõustamise väljaõppe, sarnases kriisis inimesele tuge.

Kogemusnõustamine pole mõeldud raskemateks juhtudeks, millega tuleks pöörduda psühholoogi juurde, vaid toetab seda protsessi. Sellist inimeselt-inimesele nõustamist pakuvad abiotsijatele lisavõimalusena ka Sotsiaalkindlustusamet ning Töötukassa.