Performance coach Liisi Toom

E-post: gameplan@liisitoom.com
Telefon: 5270534

Performance coaching (soorituscoaching, arengutreener) on kahepoolne, hinnangutevaba, arendav vestlus, mille keskmes on inimese jaoks väljakutsuvaks muutunud küsimus, eesmärk või ambitsioon. Coaching aitab õppida iseennast kuulama, mõistma oma sisemisi ja ka enda ümber olevaid takistusi ning leidma võimalusi edasiliikumiseks, teha teadlikke otsuseid oma töös, eraelus, arengus või konkreetsemlat mingi kitsama või laiema eesmärgi täitmiseks. Usun, et iga inimene soovib end maksimaalsel viisil realiseerida, tegutseda, et oma visiooni ellu viia, luua muutusi enda elus või laiemalt maailmas. Kasvavate väljakutsete keerukuse juures on aga vajandada enda oskusi, vaimset tugevust ja teadlikkumat, arengule suunatud mõtteviisi. Coaching aitab muuhulgas hoida vaimset vastupidavust, mõtestada keerulisi situatsioone ja kriise ning leida tegutsemistahet ja ka õigeid strateegiaid oma soovide elluviimiseks.

Kellele on performance coaching on inimestele, kes:
– tegutsevad igapäevaselt keerulistes keskkondades, kus on palju suhteid, konflikte ja pidevat tähelepanu vaja;
– soovivad tõsta enda vaimset vastupidavust, teades, et nende eriala ja eesmärgid nõuavad lisaks tehnilistele oskustele ka vaimse tugevuse treenimist;
– valmistuvad esinema, võistlema või on muul viisil ärevust-tekitavates situatsioonides;
– vajavad hinnanguvaba, toetavat keskkonda ning neutraalset pilku oluliste otsuste tegemiseks, lahenduste leidmiseks töös, karjääris, juhtimises, elustiili valikutes.
– soovivad teha elus muudatusi, omandada uusi harjumusi, tõsta motivatsiooni;
– tahavad end arendada psühholoogiliste oskuste teemal, sh eesmärkide seadmine, motivatsioon, emotsioonide reguleerimine, identiteedi küsimused, teadveloleku ja vaimse tugevuse praktikad.

Liisi Toom on diplomeeritud performance coach (ICF), soorituspsühholoogia ja kommunikatsioonijuhtimise taustaga (Tartu Ülikool, BA psühholoogias, MA kommunikatsioonis) ja pikaajalise praktilise nõustamise, koolitamise ning coachingu kogemusega (ettevõtlus-karjäärivaldkonnas alates 2008, sportlaste, kriisivaldkonnas tegutsejate soorituscoach alates 2016). Ta on töötanud psühholoogia lektorina Kaitseväe Akadeemias, loonud organisatsioonis ja individuaalselt kasutatava vaimse vastupidavuse kujundamise sekkumise. Põhiklientideks on individuaalalade sportlased, oma valdkonna eksperdid-eraettevõtjad ja juhid.